Stadgar | www.lillsjon.se

Stadgar

Brf Lillsjöns stadgar

Bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och kooperativa hyresrättsföreningar har stadgar. Stadgarna kan jämföras med ett aktiebolags bolagsordning och de innehåller föreskrifter för hur en förening ska verka och fungera.

Här kan du läsa brf Lillsjöns stadgar.