Vicevärden | www.lillsjon.se

Vicevärden

Lars-Ola

Tillfällig vicevärd
Lars-O Larsson
E-post

Vicevärdskontoret, vid vändplanen på Ärtvägen,
har öppet mellan kl. 18.30 och 20.00 på onsdagar.

Vicevärden hanterar följande ärenden:
- Uthyrning av garage och motorvärmarplatser
- Bokning och utlämning av nycklar till bagarstugan,
hobbyrum, samlingslokal, gästlägenhet och släpvagn
- Utlåning av slagborr, tapetserarbord och häcksax
- Arbete med Festkommitén
- Beställning av lägenhetsnycklar