Parkering | www.lillsjon.se

Parkering

Inom föreningen finns ett antal parkeringsplatser för besökande och handikappade. Nedan finner du deras placering på karta samt information om tidsbegränsning för nyttjande.

Q-park kontrollerar föreningens gästparkeringar och bötfäller felaktig parkering. Det är den adress bilen är registrerad på som avgör om man är boende eller besökare. Boendebil parkerad på gästparkering ger böter


För handikappsplatser krävs kommunalt utfärdat handikapptillstånd.
För samtliga korttidsparkeringar gäller 23 timmar.


Parkeringsförbud gäller inom samtliga garageområden samt vändplaner.
Datumparkering gäller infarterna Vickervägen samt Ärtvägen. (Läs mer om datumparkering.)
(HSB brf Lillsjön övervakas f o m 2009-01-01 av Q-Park.)

Tänk på att:

• Inom Brf Lillsjöns boendeyta råder det parkeringsförbud.

• I och urlastning av fordon går bra att göra inne på gårdarna. Tillämpa försiktighet och kom ihåg att stänga bommarna efter dig då vi har ett barnrikt område.

• Vänligen använd Brf Lillsjöns befintliga/markerade parkeringsplatser runt om i området.