Kartong & Wellpapp | www.lillsjon.se

Kartong & Wellpapp

Kartong och wellpapp(emballage) skall lämnas till återvinningscentralen Lillsjövägen vid fjärrvärmecentralen, Lingonvägen, Odenhallen eller vid ÅVC Krubbvägen 1.